تبلیغات
کمیته داوران آذربایجان غربی - احادیث ورزشی

پرهیز از چاقی

امام صادق(ع)توصیه فرموده:از چاق شدن همانند خوکهایی که برای ذبح نگهداری می شوند،بپرهیزید.

جهت ورزش

امام علی(ع)در فرازی از دعای کمیل عرضه می دارد:

پروردگارا!پروردگارا!پروردگارا! اعضا و جوارح مرا،در راه خدمت به خودت قوی و نیرومند گردان.

درخواست سلامتی وقوت

امام سجاد(ع)می فرماید:

خداوندا! سلامتی در جسم و توانایی بدنی به من ارزانی فرما.

از همه قوی تر

حضرت علی(ع)فرمودند:

در بین مردم آنکس از همه قوی تر است تسلطش بر (هوای نفس)خویش،بیشتر باشد.

قوی ترین مردم

حضرت علی(ع)فرمودند:

آن کسی از همه تواناتر است که برفرونشاندن خشم خود ،به واسطه بردباری اش،توانا باشد.

اسب خیر است

رسول الله(ص)می فرمایند:

خیر وخوبی تا روز قیامت به پیشانی اسب گره زده شده است.

ورزشکار خوشبخت است

پیامبر اکرم(ص) فرمودند:

خوشبخت کسی است که اسلام را پذیرفته و به قدر معاش خود درآمد دارد وقوای بدنش نیرومند است.

تیری از تیرهای اسلام

امام جعفرصادق(ع)می فرمایند:

تیراندازی(خود)تیری از تیرهای اسلام است(اگر مسلمانان،تیرانداز خوبی باشندوبادشمنان اسلام مبارزه کنند)

زمان و هوای مناسب

حضرت علی(ع)فرمودند:

در بامداد وعصر که هوا خنک است راهپیمایی کن ودر وسط روز (که هوا گرم است)مردم را برای استراحت وآسایش بازدار وآهسته بران.

مصداق آیه قرآن

پیامبرگرامی اسلام فرمود:

آگاه باشید یکی از مصداق های قوت همان تیراندازی است.

رابطه غیرت وقهرمانی

حضرت علی (ع)فرمود:

غیرت،ثمره وحاصل شجاعت و قهرمانی است.

تداوم تمرینات

پیامبر اکرم(ص)فرمود:

کسی که پس از یاد گرفتن تیراندازی ،از روی میل و رغبت آن را ترک کند،نعمتی از نعمتهای خداوند را کفران نموده است.

رابطه شناخت وهمت

حضرت علی(ع)فرمود:

شجاعت انسان متناسب با همت اوست.

بهترین سرگرمی

رسول خدا(ص)فرمودند:

به تیراندازی روی آورید،زیرا یکی از بهترین سرگرمی های شماست.

سایه شمشیرها

رسول خدا(ص)فرمودند:

درهای بهشت زیر سایه شمشیرهاست.

قوت وضعف ارزشمند

علی (ع)می فرمایند:

و هرگاه توانا بودی،برطاعت و بندگی خدا توانا باش واگر ناتوان بودی از معصیت و نافرمانی خدا ناتوان باش.

جواز بازی و ورزش

پیامبر خدا(ص)فرمودند:

تفریح وبازی کنید زیرا دوست ندارم در دین شماخشونتی دیده شود.

شوم

  • تیم بلاگ