تبلیغات
کمیته داوران آذربایجان غربی - سوگند نامه داوری

بج ملی کمیته داوران فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

 1. همواره برای ورزش فوتبال بیشترین احترام را قائل شوم و در جهت منافع آن گام بردارم.
 2. برخورد و رفتاری خوب و شایسته داشته باشم و در حفظ و ارتقا جایگاه داوری بکوشم.
 3. صرف نظر از نام تیم، بازیکنان و مسئولان در همه حال درستکار و کاملا بیطرف باشم.
 4. به منظور افرایش آگاهی خود از قوانین بازی در راستای درک و اجرای درست آن ها در کلیه جلسات آموزش نظری و عملی حضور یابم.
 5. به منظور دستیابی به بالاترین سطح کار گروهی با همکاران داور نهایت تلاش خود را به کار برم.
 6. نسبت به همکاران داور وفادار بود و هرگز از روی غرض ورزی از آنان انتقاد نکنم.
 7. همواره تلاش کنم شرایط مطلوب آمادگی جسمانی و روانی خود را حفظ نمایم.
 8. به بازیکنان و مسئولان تیم احترام بگذارم و بدون قربانی کردن عدالت، با ادب و نزاکت بازیکنان را به نحو موثر کنترل نمایم.
 9. بجز در موارد روشن کردن قوانین بازی هیچ اظهار نظر دیگری در مورد بازی و قضاوت خود در رسانه های عمومی ابراز ننمایم.
 10. همواره ابلاغ های داوری یا هر گونه تعهدات قراردادی دیگر را محترم بشمارم.
 11. به همکاران کم تجربه تر در جهت بهبود و پیشرفت در کارشان کمک نمایم.
 12. برخورد تبعیض آمیز نسبت به هیچ بازیکن یا تیمی بر اساس نژاد، رنگ، مذهب، جنسیت و یا ملیت نداشته باشم.
 13. در گزارش های خود واقعیت ها را منعکس و از توجیه تصمیمات خود بپرهیزم.
 14. اجرای روح قوانین بازی (برقرای عدالت، تامین سلامت و ایجاد نشاط) را همواره مد نظر داشته باشم.
 15. عضویت در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران را برای خود افتخار و امتیازی محسوب نمایم و منطبق با شأن فدراسیون و اعضایش رفتار نمایم.

شوم

 • تیم بلاگ