تبلیغات
کمیته داوران آذربایجان غربی - تاریخ برگزاری کلاسهای ارتقاء داوری مشخص شد
http://p30up.ir/images/hd63m2sjvfcg7mv82ftp.jpg

به گزارش سایت کمیته داوران آذربایجان غربی؛

پس از پیگیری های مداوم، سرانجام تاریخ برگزاری کلاس های ارتقاء درجه سه به دو و همچنین دو به یک داوران فوتبال مشخص شد.

بنابر اعلام کمیته داوران فدراسیون کلاس سه به دو از تاریخ پنجشنبه 22 اسفند تا صبح شنبه 24 اسفند خواهد بود. و کلاس دو به یک از تاریخ بعدازظهر شنبه 24 اسفند تا دوشنبه 26 اسفند برگزار میشود.

شرایط کلاس در ادامه مطلب

شرایط حضور در کلاس طبق آیین نامه کمیته داوران :

فصل پنجم : شرایط متقاضیان و نحوه برگزاری كلاسهای داوری

ماده 9 : شرایط عمومی كلاسهای ارتقاء

1- برگزاری كلاسهای ارتقاء سه به دو منحصراتوسط هیئتهای فوتبال استانها و برابر مفاد این آیین نامه و كلاسهای ارتقاءدو به یک و كلاسهای یک به ملی به درخواست آنها و موافقت كمیته داوران فدراسیون صورت میگیرد.

2- هزینه كلاس از محل شهریه شركت كنندگان یا ازاعتبارات حامی مالی یا هر محل دیگر به تشخیص و صلاحدید برگزار كننده ،تأمین میشود .

3- موارد تست آمادگی جسمانی با توجه به آخرین استانداردهای كمیته پزشکی فیفا صورت می گیرد و ممتحن حق ندارد از حداقل مسافت مشخص شده توسط فیفا مسافت بیشتری را بعنوان حداقل استاندارد قبولی مشخص سازد.

4- حدنصاب قبولی در آزمون علمی 3/4 كل بارم نمرات میباشد و سوالات تئوری در تمام كلاسها ترجیحا تستی ،تصویری و ویدئویی ومفهومی می باشد و امتحانات سنتی كه شامل امتحان كتبی و تشریحی است فقط در كلاسهای درجه سه و ضرورتا در كلاسهای سه به دو مجاز است .

5-  حداقل شركت كنندگان برای برگزاری كلیه كلاسها 30 و حداكثر 15 نفر میباشد.

6- ارائه گواهی پزشک معتمد فدراسیون یا هیئت فوتبال مبنی بر تأئید صحت و سلامت جسمی (چشم،گوش،قلب و سلامت روانی) شركت كننده برای حضور در كلاسها توصیه می شود .

7- هر داور در صورت عدم كسب نمره قبولی در كلاس ارتقاء ، در كلاسی كه حداقل دوماه بعد تشکیل میشود میتواند شركت نماید ولی در مجموع حداكثر 3 بار میتواند در همان كلاس به شرط رعایت حد سنی شركت نماید.

8- تعیین زمان و مکان و مدرس كلاسها برای درجه پایه و درجه سه ودرجه دو با نظر استانها ولی در كلاسهای ارتقا ء به یک و ارتقاء به درجه ملی با هماهنگی و تأئید كمیته داوران كشور صورت میگیرد.

9- كلاسهای پایه و درجه 3 به هر تعداد كه احساس نیاز می شود توسط كمیته داوران استانها و با مجوز هیات رئیسه همان استان برگزار می گردد و در برگزاری آن به شرط رعایت سرفصل های مصوب آموزشی كمیته داوران كشور آزادی كامل وجود دارد .

ماده 12 : كلاس داوری ارتقاء درجه سه به دو:

توسط هیئت های استانیولی براساس سرفصل تعیین شده توسط كمیته داوران كشور برگزار می شود و فقط اسامی پذیرفته شدگان جهت ثبت در رایانه فدراسیون به دپارتمان داوری ارسال می گردد.شرایط شركت كنندگان به شرح زیر است :

1- حداقل مدرك تحصیلی دیپلم یا دارای گواهی اشتغال به تحصیل.
2- حداكثر 30 سال تمام.
3- گذراندن 18 ساعت كلاس تئوری و 6 ساعت عملی.
4- سپری شدن حداقل دوسال از تاریخ صدور كارت داوری درجه سه.
5- انجام حداقل تعداد 20 داوری یا 40 كمک داوری در مسابقات رسمی استانی.
6- مدرس كلاس ترجیحا بومی و از بین مدرسین تایید شده و كلاس دیده فدراسیون تعیین می شود .
7- صدور كارت درجه 1 با امضای رئیس كمیته داوران استان و رییس یا دبیر هیات استان مربوطه صورت می گیرد .

ماده 13 : كلاس داوری ارتقاء درجه دو به یک:

این كلاسها منحصراً توسط كمیته داوران فدراسیون فوتبال برنامه ریزی و اجرا میشود.

1- حداقل مدرك تحصیلی دیپلم میباشد.
2- حداكثر 33 سال تمام.
3- گذراندن 18 ساعت كلاس تئوری و 6 ساعت عملی.
4- سپری شدن حداقل دوسال از تاریخ صدور كارت داوری درجه دو برابرسوابق موجود از كلاسها در رایانه دپارتمان داوری.
5- انجام حداقل تعداد 30 داوری یا 30 كمک داوری در مسابقات رسمی با نتایج درج شده در پرونده.
6- كلاسهای این رده برای داوران فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلی بطور جداگانه برگزار میشود.
7- مدرس كلاس باید دارای حداقل درجه ملی و از بین مدرسین تایید شده و كلاس دیده فدراسیون تعیین شود .
8- كارت درجه یک با امضای دبیر كل فدراسیون و رئیس كمیته داوران فدراسیون فوتبال صادر می شود .طبقه بندی: اخبار، کلاس ارتقاء،
برچسب ها: کمیته داوران آذربایجان غربی،

شوم

  • تیم بلاگ